Traq Project
Previous Next

TRAQ PROJECT HOŞGELDİNİZ.

13 Mart 2017

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Yenilenebilir Enerji Projesinin Çalışma Grubu Toplantısı Berlin’de yapıldı…

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ”Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” isimli projesi faaliyetleri çalışma takvimi doğrultusunda devam ediyor.

Proje liderinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olduğu Projede, KONESOB haricinde Türkiye’den 4, Almanya ve Macaristan’dan birer olmak üzere toplam 6 ortak bulunuyor. Tüm kurumların katılımı ile oluşturulan çalışma grubu, belirli aralıklarla toplanarak Proje faaliyetlerini değerlendiriyor. 10-11 Mart 2017 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde yapılan toplantıda Necmettin Erbakan Üniversitesi KONSEM ve Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen ve pilot eğitimi yapılan eğitim programı tartışıldı. Uzmanlar geliştirilen programın bu alandaki ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğu yönünde görüş bildirdi. Eğitim programı son şekli verildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığının modül havuzuna alınması için Bakanlığa iletilecek.

27 Şubat 2017

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında pilot eğitimler gerçekleştirildi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ”Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” isimli projesi kapsamında geliştirilen taslak eğitim müfredatı Karaman Temizel Ünlü MTAL’de Şubat 2017’de test edildi. 2 hafta süren eğitim programına Karaman Temizel Ünlü MTAL’de eğitim gören öğrencilerden gönüllü olan 33 öğrenci katıldı.

Eğitim programından önce ve sonra öğrencilere bilgi ve beklenti anketi uygulandı. Teorik ve pratik olarak verilen eğitim programı öğrenciler tarafından yararlı bulundu. Gerek eğitim öncesi ve sonrası yapılan anketler ve gerekse eğitimler esnasında alınan öğrenci geri bildirimleri doğrultusunda eğitim programı revize edilecek.

23 Ocak 2017

Eğiticilerin Eğitimi Yapıldı…

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ”Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” isimli projesi, yenilenebilir enerji sektöründe nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi için müfredat geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin amacı Türkiye'de ve özellikle İç Anadolu bölgesinde artan yenilenebilir enerji yatırımları çerçevesinde bu tesislerde çalışacak olan teknik işgücünün yetiştirilmesi için yenilikçi ve modern bir ara eleman yetiştirme müfredatı geliştirmek ve bu müfredatı tüm ülke ve AB çapında uygulanabilirliğini sağlamak olarak belirlendi. Proje kapsamında geliştirilen eğitim müfredatının Karaman Temizel Ünlü MTAL’de test edilmesi planlanıyor. Bu eğitime hazırlık olarak Temizel Ünlü MTAL eğitimcileri yine Proje ortağı olan KONSEM akademik kadrosu tarafından 18-22 Ocak 2017 tarihlerinde eğiticilerin eğitimine tabii tutuldu.

22 Ekim 2016

Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” Projesi çalışma grubu toplantısı

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından uygulanan “Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” Projesi çalışma grubu toplantısı 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleştirildi.

Tüm Proje ortaklarının katıldığı toplantıda, Proje uzmanları tarafından geliştirilen taslak müfredat her bir ortağın kendi ülkesindeki durum göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve revize edilmiştir. Bundan sonraki süreçte müfredat test edilecek, tekrar revize edilecek ve sonraki çalışma grubu toplantısında bir kez daha ele alınacaktır.

20 Ekim 2016

Anket Çalışması

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından uygulanan “Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” Projesinde, yenilenebilir enerji alanında ihtiyaç duyulan işgücünün profilini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir anket uygulandı.

Bu kapsamda;

- Konya ilinde 700,
- Karaman ilinde 300,
- Berlin-Almanya’da 250,
- Budapeşte – Macaristan’da 250
olmak üzere, 1.500 kişiye anket uygulanmıştır.

Ankete işletme sahipleri, işletme çalışanları, usta öğreticiler, ustalar, çalışanlar, eğitim ve insan kaynakları uzmanları dahil edilmiştir.

Anket sonuçları Proje uzmanları tarafından değerlendirilerek geliştirilecek eğitim müfredatının temelini oluşturacaktır.

30 Temmuz 2016

KONESOB Projesinin çalışma grubu toplantısı Berlin’de yapıldı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ”Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” isimli projesinin faaliyetleri devam ediyor.

Proje kapsamında kurulan çalışma grubu, ikinci toplantısını 28-29 Temmuz 2016 tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye, Almanya ve Macaristan’da bulunan Proje ortaklarının temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda öncelikle sektörde işçi, işveren düzeyinde çalışan ve Türkiye’de 1000, Almanya’da 250, Macaristan’da 250 kişiye uygulanan anketin sonuçları tartışıldı. Sonrasında ise sektöre yönelik olarak geliştirilecek eğitim müfredatının ana hatları belirlendi.

Toplantıyı ve yapılan anket sonuçlarını değerlendiren KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan; Türkiye’de artan yenilenebilir enerji yatırımlarının bu sektörde nitelikli iş gücüne ihtiyacı arttırdığını, anketin bu tespiti doğruladığını, özellikle usta-teknisyen unvanlı elemana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Proje ile hazırlanacak eğitim müfredatının bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağını belirten Karamercan, KONESOB olarak Proje çıktılarının sektörün ve bölgenin gelişme ve kalkınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etmiştir.

28 Haziran 2016

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin Ulusal Ajansa sunduğu yenilenebilir enerji sektörüne yönelik, 255 Bin 550 EURO’luk projenin çalışma grubu toplantısı 28 Haziran 2016 tarihinde Konya'da gerçekleştirildi.

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında KONESOB’un Ulusal Ajansa sunduğu “Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” isimli projenin ilk çalışma grubu toplantısı 28 Haziran 2016 tarihinde, KONESOB binasında yapıldı.

Proje ortaklarının da hazır bulunduğu toplantıda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan bir konuşma yaptı. Başkan Karamercan, “Bildiğiniz gibi çevremizin korunması için temiz enerji kullanımının giderek yaygınlaşmaktadır. Türkiye temiz enerji kaynakları dediğimiz, güneş, rüzgar su gibi enerji kaynaklara sahip şanslı ülkelerden biridir. Ülke olarak bu konuda birçok ülkeden geride bulunuyoruz, amacımız temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmaktır” dedi.

"YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNÜN OLMASI GEREKLİ"

Enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması için bu alanca yetişmiş insan gücünün olması gerektiğini belirten Başkan Karamercan, “İşte bu proje ile ülkemiz için önemli bir ihtiyaç olan ara eleman gücünü kısa sürede yetiştirecek bir eğitim programı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Projemize Almanya ve Macaristan’dan bu alanda uzman iki kuruluş destek veriyor. Ülkemizden ise meslek kuruluşları okul üniversite ve eğitim kurumlarından oluşan, beş kurum katkı sağlıyor. Proje kapsamında bu sektörde işletmelerin eğitim ihtiyaçları belirlenecek buna uygun eğitim uygulamaları geliştirecek, test edilecek ve uygulamaya konulacak” diye konuştu.

Toplantıda Proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında katılımcılar bilgilendirme sunumlarını yaparak faaliyetleri değerlendirdi.

25 Haziran 2016

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Ulusal Ajansa sunduğu yenilenebilir enerji sektörüne yönelik proje kabul edildi.

Ulusal Ajans tarafından yapılan duyuruda; Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Ajansa Mart 2015 döneminde 206 projenin başvurduğu, bunların 26 tanesinin kabul edildiği belirtilmiştir.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Ulusal Ajans tarafından kabul edilen” Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy” isimli projesi yenilenebilir enerji sektöründe nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi için müfredat geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin amacı Türkiye'de ve özellikle iç Anadolu bölgesinde artan yenilenebilir enerji yatırımları çerçevesinde bu tesislerde çalışacak olan teknik işgücünün yetiştirilmesi için yenilikçi ve modern bir ara eleman yetiştirme müfredatı geliştirmek ve bu müfredatı tüm ülke ve AB çapında uygulanabilirliğini sağlamaktır.

Proje liderinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olduğu Projede, KONESOB haricinde Türkiye’den 4, Almanya ve Macaristan’dan birer olmak üzere toplam 6 ortak bulunmaktadır. 2 yıl süreyle uygulanacak olan Projenin bütçesi toplam 255.550 AVRO’dur. Ulusal Ajans ile imzalanacak sözleşmeden sonra Projenin uygulanmasına başlanacaktır.

Konu hakkında açıklama yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman KARAMERCAN; yenilenebilir enerji sektörünün Konya ve Karaman bölgesinde yıldızı parlayan bir alan olduğunu ancak sektörde nitelikli elemana ciddi olarak ihtiyaç duyulduğunu belirterek Projenin bu ihtiyaçtan yola çıktığını açıklamıştır. Proje kapsamında eğitim kurumu, üniversite, meslek kuruluşu ve özel sektörün bir araya getirilerek sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman profilinin belirleneceğini ve bu profile uygun nitelikli eleman yetiştirilmesini öngören eğitim müfredatı geliştirileceğini söyleyen KARAMERCAN, sektörün bölgede gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtmiştir.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.